Qui trình tuyển dụng / làm việc tại Nhật

〈Người sống tại Nhật Bản〉 〈Người sống tại Việt Nam〉
1.Ứng tuyển

Hãy đăng ký theo mẫu ứng tuyển dành cho người Việt.

2.Đăng ký vào cơ sở dữ liệu

Nội dung ứng tuyển sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của CBS. CBS sẽ chọn lựa những hồ sơ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng

3.Xét duyệt hồ sơ

Những ứng viên được lựa chọn sau khi xét duyệt hồ sơ sẽ được tham gia phỏng vấn vòng 1. Công ty sẽ liên lạc qua e-mail hoặc điện thọai

4.Phỏng vấn vòng một

Giải thích điều kiện tuyển dụng

5.Kiểm tra chuyên môn và phỏng vấn vòng hai

Các ứng cử viên sẽ tham gia làm một bài kiểm tra trong khoảng 2 tiếng và phỏng vấn riêng biệt. Nội dung kiểm tra sẽ tùy theo từng vị trí ứng tuyển: Tiếng Nhật, kỹ thuật về cơ khí, xây dựng, điện – điện tử.

6.Làm việc

Bắt đầu làm việc cho Công ty tuyển dụng

1.Ứng tuyển

Hãy đăng ký theo form ứng tuyển dành cho người Việt

2.Đăng ký vào cơ sở dữ liệu

Nội dung ứng tuyển sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của CBS. CBS sẽ chọn lựa những hồ sơ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng

3.Xét duyệt hồ sơ

Những ứng viên được lựa chọn sau khi xét duyệt hồ sơ sẽ được tham gia phỏng vấn vòng 1. Công ty sẽ liên lạc qua e-mail hoặc điện thọai

4.Phỏng vấn vòng 1

Giải thích điều kiện tuyển dụng.

5.Kiểm tra chuyên môn và phỏng vấn vòng hai

Các ứng cử viên sẽ tham gia làm một bài kiểm tra trong khoảng 2 tiếng và phỏng vấn riêng biệt.Nội dung kiểm tra sẽ tùy theo từng vị trí ứng tuyển: Tiếng Nhật, kỹ thuật về cơ khí, xây dựng, điện – điện tử.

6.Đào tạo tại CBS Viet Nam

Tham gia khoá học tiếng Nhật tại trung tâm Nhật ngữ liên kết với CBS ở Thành phố Hồ Chí Minh . Ngay tại CBS Viet Nam cũng sẽ được học tiếng Nhật, tác phong và văn hoá Nhật Bản. Về mặt kỹ thuật thì sẽ đào tạo tại CBS Việt Nam và qua những chuyến thực tập thực tế tại nhà máy hay công trình.

7.Kiểm tra quyết định

Kiểm tra khả năng tiếng Nhật & chuyên môn kỹ thuật ( trình độ theo yêu cầu của nhà tuyển dụng). Người đậu được coi là đạt yêu cầu sang Nhật làm việc.

8.(Thảo luận với doanh nghiệp)

Tuỳ vào từng trường hợp sẽ thảo luận với người phụ trách doanh nghiệp sẽ tuyển dụng

9.Xin giấy chứng nhận lưu trú

Trình lên chính phủ Nhật Bản trước ngày sang Nhật 3 tháng để nhận được sự chấp thuận cho phép làm việc tại Nhật

10.Làm việc

Bắt đầu làm việc thực tế

 CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM