Thông tin tuyển dụng

・Chúng tôi đang tuyển dụng những người có khả năng trở thành những nhân viên quản lý điều hành kinh doanh tại Việt Nam.
・Chúng tôi đang tuyển dụng các kỹ sư thiết kế bản vẽ xây dựng, kiến trúc, cơ khí, điện và điện tử.

Thiếu các kỹ sư đã trở thành một vấn đề ở Nhật Bản.
Ngoài ra, các công ty Nhật Bản đang họat động ở Việt Nam cũng đang rất cần các nhà quản lý người Việt Nam trong tương lai. Hãy tận dụng khả năng quản lý xuất sắc của bạn cho các công ty Nhật Bản.

Chúng tôi đang tuyển dụng các kỹ sư về lĩnh vực cơ khí, xây dựng, điện và điện tử. Nơi làm việc là trong tập đoàn CBS hoặc xác công ty có thực lực do CBS giới thiệu.

CBS Việt Nam sẽ đào tạo các nhân viên sẽ sang làm việc tại Nhật trước khi chính thức sang Nhật. Các ứng cử viên sẽ được chúng tôi hỗ trợ chi phí đào tạo trong trường học tiếng Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng tôi cũng đào tạo kỹ thuật chuyên môn tại Công ty CBS việt nam.

Các ứng viên đã từng làm việc tại Nhật Bản cũng có thể đăng ký ứng tuyển.

Thông tin mà bạn đã gửi, sẽ được đăng ký tại cơ sở dữ liệu của công ty chúng tôi.
Tập đoàn CBS từ cơ sở dữ liệu này sẽ chọn các ứng viên thích hợp để sắp xếp lịch phỏng vấn lần 1. Công ty sẽ liên lạc sau khi sắp xếp lịch phỏng vấn.

Các bước sau khi phỏng vấn lần 1: vui lòng xem nội dung “Các bước tuyển dụng”

 

Vị trí hiện đang tuyển dụng

Nhân viên quản lý điều hành người Việt Nam Một số tên Không thời hạn /
nhân viên chính thức
Kỹ sư thiết kế xây dựng Một số tên Không thời hạn /
nhân viên chính thức
Kỹ sư thiết kế cơ khí Một số tên Không thời hạn /
nhân viên chính thức
Kỹ sư thiết kế điện – điện tử Một số tên Không thời hạn /
nhân viên chính thức

Nhân viên quản lý điều hành người Việt Nam

Vị trí tuyển dụng Nhân viên quản lý điều hành người Việt Nam
Nội dung công việc Trong tương lai sẽ trở thành giám đốc kinh doanh của công ty Việt nam
Hình thức tuyển dụng Không thời hạn / Nhân viên chính thức
Tiêu chuẩn
ứng tuyển
Tiếng Nhật thành thạo
Tiền luơng.
Tiền thưởng
Chúng tôi sẽ giải thích khi phỏng vấn
Nơi làm việc VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế xây dựng

Vị trí tuyển dụng Kỹ sư thiết kế xây dựng
Nội dung công việc Thiết kế bản vẽ thi công bằng CAD
Thiết kế bản vẽ giàn giáo coppha bằng CAD
Hình thức
tuyển dụng
Không thời hạn / nhân viên chính thức
Tiêu chuẩn
ứng tuyển
Người đã được đào tạo chuyên môn về xây dựng
Người có thể sử dụng thành thạo AutoCAD
Tiếng Nhật , tiếng Việt thành thạo
Tiền luơng.
Tiền thưởng
Tùy theo địa điểm làm việc sẽ khác nhau( Nhật Bản hay Việt Nam). Chúng tôi sẽ giải thích khi phỏng vấn.
Nơi làm việc NHẬT BẢN, VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Vị trí tuyển dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí
Nội dung công việc Thiết kế bản vẽ bằng CAD
Thiết kế bộ phận máy bằng CAD
Hình thức
tuyển dụng
Không thời hạn / nhân viên chính thức
Tiêu chuẩn
ứng tuyển
Người đã được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật cơ khí
Người có thể sử dụng Auto CAD và các phần mềm thiết kế cơ khí khác
Tiếng Việt, tiếng Nhật thành thạo
Tiền luơng.
Tiền thưởng
Tùy theo địa điểm làm việc sẽ khác nhau (Nhật Bản hay Việt Nam). Chúng tôi sẽ giải thích khi phỏng vấn.
Nơi làm việc NHẬT BẢN , VIỆT NAM

Kỹ sư thiết kế điện . Điện tử

Vị trí tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện – điện tử
Nội dung công việc Đánh giá tính năng và thiết kế mạch điện tử của kỹ thuật số analog
Thiết kế mạch logic của vi mạch ngoại vi máy tính.
Thiết kế theo ngôn ngữ C được xây dựng trong phần mềm ( chip máy tính siêu nhỏ)
Hình thức
tuyển dụng
Không thời hạn / nhân viên chính thức
Tiêu chuẩn
ứng tuyển
Người đã được đào tạo chuyên môn về kỹ thuật điện, điện tử
Tiếng Việt, tiếng Nhật thành thạo.
Tiền luơng.
Tiền thưởng
Tùy theo địa điểm làm việc sẽ khác nhau (Nhật Bản hay Việt Nam). Chúng tôi sẽ giải thích khi phỏng vấn
Nơi làm việc NHẬT BẢN , VIỆT NAM


CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM