Hỗ trợ sản xuất tại Việt Nam

Khi yêu cầu chế tạo và sản xuất ở các công ty tại Việt Nam, phải kiểm tra hằng ngày, chẳng hạn như có đáp ứng thông số kỹ thuật về chất lượng hay không? Tiến độ được tiến hành theo như kế hoạch hay không?
Tuy nhiên, làm như vậy sẽ khó khăn vì sẽ tốn chi phí lớn cho kỹ sư người Nhật khi cư trú ở đây.
Chúng tôi sẽ cử người đến nhà máy chế tạo, thay mặt các bạn để kiểm tra chất lượng và tiến độ, hướng dẫn thực thi và cải tiến quy trình làm việc.
Ngoài ra, chúng tôi thay mặt đánh giá nếu bạn muốn ủy thác việc sản xuất ở nhà máy tại Việt Nam.

Thành tích

◇Giám sát sản xuất bồn dung lượng lớn
◇Giám sát sản xuất bao bì dùng cho xử lý rác vùng thiên tai Đông Bắc Nhật Bản
◇Sản xuất thử nghiệm bao bì đặc biệt
◇Sản xuất thử nghiệm sản phẩm ngoài trời

 

ベトナム設計事業 ベトナム教育事業 ベトナムコンサルティング ベトナム生産支援 ベトナム建設事業


CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM