Tư vấn tại Việt Nam

Tập đoàn chúng tôi qua quá trình hoạt động tại Việt Nam trên 10 năm đã xây dựng được các mối quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam, các trường đại học tại Việt Nam cũng như am hiểu về hệ thống tài chính, pháp luật. Chúng tôi có khả năng tư vấn trong nhiều lĩnh vực.
Hơn nữa, tại Nhật Bản, chúng tôi cũng có trên 20 năm kinh nghiệm trong kinh doanh với các công ty lớn toàn cầu. Kinh nghiệm phát triển cùng với công ty nước ngoài cũng rất phong phú và được xem như thành viên trong các dự án quốc tế. Chúng tôi sẽ sử dụng và phát huy sở trường của mình để giúp cho các bạn trong việc đầu tư ra nước ngòai, tìm kiếm đối tác, kiểm tra, bảo đảm nhân sự, quản lý hành chính công ty.

Thành tích

◇Tìm hiểu, điều tra, giới thiệu Nhà máy sản xuất có quy mô lớn, có nhiều thiết bị máy móc lớn.
◇Điều tra FS các dự án phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng.
◇Hỗ trợ tuyển dụng nhân lực về kỹ thuật, nhân viên quản lý cho các công ty có vốn đầu tư Nhật Bản .
◇Hỗ trợ tuyển dụng kỹ sư người Việt Nam cho các công ty tại Nhật Bản.
◇Thỏa thuận hợp tác trường đại học.
◇Tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm cho các công ty Nhật Bản tại trường Đại Học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh (8.000 sinh viên tham gia).
◇Tìm kiếm, kinh doanh, sản xuất các sản phẩm dệt may.
◇Ngoài ra, hỗ trợ xin giấy phép thành lập công ty tại Việt Nam.

ベトナム設計事業 ベトナム教育事業 ベトナムコンサルティング ベトナム生産支援 ベトナム建設事業


CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM