Hoạt động kinh doanh xây dựng

Kết nối cùng hợp tác với đối tác ở Việt Nam là Công ty Engineering Construction Investment Corp (ICE) & các công ty xây dựng Nhật Bản.
Công ty ICE họat động trong nhiều lĩnh vực từ khai thác phát triển quy họach đô thị cho đến thiết kế, thi công xây dựng các công trình kiến trúc dân dụng, công trình cơ sở hạ tầng.
Công ty chúng tôi, với tư cách là cầu nối sẽ hỗ trợ trong suốt quá trình hợp tác giữa các công ty xây dựng Nhật Bản và ICE.
Công ty chúng tôi sẽ điều tra nghiên cứu những dự án khác nhau ở Việt Nam, tiến hành cung cấp thông tin liên quan đến dự án mà doanh nghiệp Nhật Bản có thể tham gia cho các công ty thành viên. Ngoài ra, với kinh nghiệm cũng như sự am hiểu về luật pháp Việt Nam chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các Công ty xây dựng Nhật Bản trong công tác xin giấy phép họat động hay việc thu hồi vốn, kiểm soát chất lượng, giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro, giúp cho các công trình thi công thuận lợi.

Thành tích thực tế

◇Công trình thi công ống cấp nước qua xa lộ Hà Nội (công nghệ kích đẩy ống)

 

ベトナム設計事業 ベトナム教育事業 ベトナムコンサルティング ベトナム生産支援 ベトナム建設事業


CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM