MOT / Management of Technology

Trong quản trị doanh nghiệp thì chất lựơng “MOT” rất được coi trọng.
Nói cách khác, quản trị như thế nào để có thể phát huy và vận dụng hiệu quả nhất kỹ thuật công nghệ.
Tuy nhiên, khi tiến hành công việc này sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn.

  • ◇Có rất nhiều công nghệ kỹ thuật và xu hướng của nó trên thế giới mà chúng ta không biết.
  • ◇Cho dù có biết thì cũng chưa biết công nghệ đó có giúp ích cho quản trị doanh nghiệp mình hay không.
  • ◇Ngay cả khi sở hữu công nghệ có ích trong kinh doanh nhưng chưa biết phải vận dụng như thế nào thì sẽ đạt hiệu quả nhất.
  • ◇Không biết công nghệ nào có hiệu quả nhất trong cải cách kinh doanh.
  • ◇Không biết lập kế hoạch cho việc ứng dụng công nghệ.
  • ◇Không có chuyên gia kỹ thuật.
  • ◇Không có kinh nghiệm và hệ thống phát triển kỹ thuật và nuôi dưỡng đào tạo đội ngũ kỹ thuật.
  • ◇Chưa tìm được đối tác tốt.
    vv… Các bạn đã từng gặp những vấn đề như trên chưa?

Chúng tôi có thể giải quyết những vấn đề này dựa vào kiến thức và kinh nghiệm phong phú hiện có.
Chúng tôi đưa ra MOT với những lãnh vực mà chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và kiến thức.

Chúng tôi, bằng những kinh nghiệm và bí quyết đã có sẽ hỗ trợ cho các bạn trong họat động kinh doanh và đóng góp cho xã hội.


CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM