Bảo mật thông tin cá nhân

【Phương châm bảo mật thông tin cá nhân】

Website của chúng tôi tôn trọng và đảm bảo bảo mật về các thông tin cá nhân của bạn
Tập đoàn CBS hoạt động trong lãnh vực thiết kế xây dựng, cơ khí, tư vấn và dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực ưu tú cho các doanh nghiệp. Để phục vụ cho công việc, CBS cần có các thông tin từ các cá nhân khác nhau. Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của thông tin cá nhân cũng như trách nhiệm phải bảo mật các thông tin này. Dựa theo những quy định, pháp lệnh của nhà nước , chúng tôi ban hành “quy định bảo vệ thông tin cá nhân” để luôn đảm bảo mức độ đáng tin cậy của doanh nghiệp. Tất cả nhân viên của CBS đều hiểu rõ và thực thi đúng theo quy định này.

(1) Chúng tôi chỉ nhận, cung cấp, ủy thác những thông tin cá nhân cần thiết trong phạm vi công việc. Trước khi sử dụng các thông tin này chúng tôi sẽ trình bày cụ thể mục đích sử dụng và cũng như nhận được sự đồng ý của bản thân người cung cấp. Chúng tôi sẽ không sử dụng các thông tin này ngoài mục đích công việc.

(2) Chúng tôi thiết lập hệ thống bảo vệ an toàn hợp lý để tránh bị mất, rò rỉ thông tin hay sử dụng với mục đích bất chính.

(3) Thực thi và thiết lập hệ thống dựa theo các quy định và pháp lệnh của nhà nước liên quan đến thông tin cá nhân.

(4) Luôn luôn tiến hành nâng cấp, cải thiện hệ thống để đảm bảo các thông tin được bảo vệ một cách tốt nhất.

(5) Chuẩn bị sẵn hệ thống tư vấn trong trường hợp gặp khó khăn khi sử dụng thông tin cá nhân.

【Sử dụng thông tin cá nhân】

■ Về cách sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân để phục vụ cho các hoạt động của công ty như dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực chất lượng, tư vấn kỹ thuật. Ngoài các thông tin như tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email còn cần cả các thông tin cần thiết cho công việc như lý lịch, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc trước đây, kết quả bài thi do chúng tôi kiểm tra. Chúng tôi chỉ lấy những thông tin cần thiết tương ứng trong phạm vi mục đích sử dụng.

■Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
1. Nhận, đăng ký, xác nhận, tuyển dụng nhân viên cho dịch vụ đào tạo, cung ứng nhân tài.
2. Giới thiệu về ngành nghề và dịch vụ của Công ty.
3. Dùng để ký kết hợp đồng với đối tác cũng như quản lý sau sau khi ký kết hợp đồng.
4. Quản lý lao động.
5. Liên lạc khi có việc khẩn cấp.
6. Cung cấp thông tin của công ty.
7. Khi cần thảo luận về những vấn đề có liên quan như trên.

■Cung cấp thông tin cá nhân
Tại công ty chúng tôi, những thông tin cá nhân nếu chưa được phép của chính người đó sẽ không được cung cấp cho người khác. Tuy nhiên, trong những trường hợp sau có thể cung cấp thông tin mà không cần xin phép trong phạm vi pháp luật cho phép:
(1) Mục đích vì sức khoẻ cộng đồng.
(2) Trường hợp đươc yêu cầu phải cung cấp thông tin cho các cơ sở hành chính quản lý của địa phương hay nhà nước.
(3) Trường hợp vì lý do nào đó không lấy ý kiến được nhưng nhận thấy cần thiết để bảo vệ tài sản, sinh mệnh.
(4) Tránh gây thiệt hại cho các đối tác của công ty.

■Nghĩa vụ gửi lại thông tin cá nhân
Chúng tôi không gửi trả lại những thông tin cá nhân đã được cung cấp.

■Thảo luận, tư vấn những vấn đề liên quan đến thông tin cá nhân
Những yêu cầu chỉnh sửa, xoá bỏ hay cần thảo luận thêm về các thông tin cá nhân xin hãy gửi bằng thư như sau:


CBS

HIMEKENKIZAI CBS JAPAN CBS VIETNAM